ANKET (Covid-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)

05 Ekim 2021
Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR ve Arş. Gör. Dr. Mehtap UYAR tarafından yürütülen
"Covid-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" konulu çevrimiçi araştırma anketine katılmak isteyen öğrencilerimiz 

HABERLER

No data displayed on the module. Please check some parameters in the module settings again!
Top