Print this page

ANKET (Covid-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)

05 Ekim 2021
Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR ve Arş. Gör. Dr. Mehtap UYAR tarafından yürütülen
"Covid-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" konulu çevrimiçi araştırma anketine katılmak isteyen öğrencilerimiz 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhn5GcKe_NJtGLy202X3UiRHiPedWeYniwe0wk6EC0-XcYVg/viewform adresini ziyaret edebilirsiniz.