DUYURU ( Ara Sınavlar Hakkında Bilgilendirme)

24 Kasım 2021
Fakülte Yönetim Kurulumuzun 24.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında 2021/48 no'lu alınan kararında;
 
Üniversitemiz Senatosunun 10.09.2021 tarihli, 2021/18 sayılı toplantısında alınan 2021/147
numaralı "c)Uzaktan eğitim ile yapılan derslerin ara sınavlarının birimlerin ilgili kurulları kararıyla
çevrim içi veya yüz yüze yapılabilmesine, diğer bütün dersler için ara sınav, dönem sonu, bütünleme, tek çift,
azami öğrenim sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına, derslerin özelliğine göre ölçme değerlendirme
yöntemlerinin, ödev, proje, sözlü sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici
etkinliklerle zenginleştirilmesine ve bunların ara sınav ve/veya dönem sonu sınav sonuçlarına dahil
edilmesine" yönelik bildirilen kararına istinaden, Fakültemizde çevrim içi veya yüz yüze yapılan tüm
derslerin, Fakültemiz Akademik Takviminde belirlenen 10-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan
ara sınavların, yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. 

HABERLER

Top