DUYURU (Soruşturma Evresinde Etkin Avukatlık Eğitimi)

12 Nisan 2022
Soruşturma Evresinden Etkin Avukatlık Eğitimi, Hukuk Fakültesi öğrencisi, yeni mezun ve mesleğe yeni başlayan hukukçulara uygulamanın nasıl işlediğini, hangi işlemlerin nasıl yapıldığını, uygulamadaki önemli işlemlerin neler olduğuna dair pratik bilgiler sunulması amaçlanmaktadır.
Bu eğitimde, ceza yargılamasının ilk evresi olan soruşturma aşamasında, genç avukat ve yeni mezunların becerilerini geliştirmek, kolluk aşamasındaki davranış ve iletişim biçimlerine dair önerilerde bulunmak, soruşturma evresindeki temel belge ve dokümanları tanımak, seri yargılama usulü, savcı avukat ilişkisi ve sulh hakimliği önünde yapılması gerekenler, yakalama, el koyma ve tutuklamaya itiraz konusunda bir avukatın davranış biçimi ve itirazın dikkate alınmasını sağlayacak faktörleri aktarmayı hedefliyoruz.
Eğitimin içeriğinde soruşturma evresinin temel kavramları, dosyanın nitelemesi ve incelenmesi, kolluğun görevleri ve fonksiyonu, bir avukatın dikkat etmesi gereken noktalar, savcının görevi ve talimatlarının niteliği, sulh ceza hakimliği, delillerin sunumu ve değerlendirilmesin, tedbirler ve itiraz yolları anlatılacaktır.
Eğitim iki türlü verilmektedir.
Bunlardan ilki online olarak 2,5 saatlik bir program dahilince sunulmakta yada yüz yüze olarak 5 saatlik bir süre ile verilmektedir. Online eğitim, daha çok süreç
anlatımı ve izahı şeklinde icra edilmekte iken yüz yüze yapılacak eğitimde bilgi ve tecrübe aktarımı yanında örnek olay çözümleri, izlenecek görüntüler üzerine
konuşmak, karar üzerine konuşmalar ve canlandırma yollarına da başvurulmaktadır.
Soruşturma Evresinde Etkin Avukatlık Eğitimi teorik ve fakat daha çok uygulamadan edinilmiş deneyimlerle bu bilgi, beceri ve incelikleri katılımcılara sağlamayı hedeflemektedir.
Online eğitimin başvurusu 15 Nisan 2022 tarihi ve saat 15.00'e kadar, yüz yüze eğitimin başvurusu 12 Mayıs 2022 tarihi ve saat 12.00'ye kadar https://forms.gle/3ZQFAC3xANpjnZE1A linki üzerinden yapılacaktır.
Eğitim başvurusu yapılırken tüm bilgiler eksiksiz olarak girilecektir.
 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) 

HABERLER

Top