DUYURU ( Final Sınav Notları Hakkında)

28 Haziran 2022

Fakültemiz Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ders Başarı Notu başlıklı 20'inci maddesinin 3'üncü fıkrası "Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına bakılmaksızın yıl sonu ( final) veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorundadır." hükmü yer almaktadır.

Ancak ÜBYS'nden kaynaklanan sistem hatası nedeni ile yukarıda bahsi geçen ilgili madde hükmüne ÜBYS sistemi üzerinde uyulmadığı ve 50 puanın altında final sınav notu alan öğrencilerinde ilgili dersten başarılı kabul edildiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinizi ve bahsi geçen hususta sisteme itibar edilmeyerek 50 puanın altında final sınav notu olan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına girmesi gerekmektedir.

 

 

HABERLER

Top