DUYURULAR

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HUKUK FAKÜLTESİ KURUMLARARASI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

 

 

Adı Soyadı

Sınıfı

       Durumu

Dilay ŞAHUTOĞLU

   2

           Asil

Rabia BAŞAK

   2

           Asil

Fırat BICAK

   2

           Asil

Şevval OSMANOĞLU

   2

       1.Yedek

Buğra YAMANOĞLU

   2

       2.Yedek

Aziz GÜNAL

   2

       3.Yedek

 

Kayıt Tarihleri (Asil): 15-19 Ağustos 2022

Kayıt Yeri: B.A.İ.B.Ü. Hukuk Fakültesi (Mimarlık Fakültesi Binası–Zemin Kat) Gölköy Kampüsü/BOLU

 

Asil adayların kayıtlanmaması durumunda yedek adayların kayıt durumlarına ilişkin bilgiler Fakültemiz web sayfasından ayrıca ilan edilecektir.

 

 

Öğrenci Kayıt Kabul İşlemi İçin Gerekli Belgeler

1).Başvuru Dilekçesi (Kayıt Esnasında Verilen Dilekçe Örneği Doldurulacaktır)

 

2).T.C Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı (Aslı)

 

3).Öğrenci Belgesi (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

 

4).Transkript Belgesi                                    

 

5).Disiplin Durumu Belgesi (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

 

6).ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi (Yerleştiği Üniversiteyi Gösteren)

 

7). Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur [ilişiği yoktur) onaylı belgenin aslı. (ıslak imzalı veya e-onaylı) (Ayrılacağı Üniversiteden temin edilecek)

 

8).  II. Öğretimden I. Öğretime Geçiş için %10 Başarı Belgesi (Onaylı)

 

 

Not: Kayıtlar şahsen yapılacak olup, eksik evrakı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Eğitim Planlama Çalışma Grup Başkanlığı tarafından Toplumda afet bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kamuoyunu afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirmek ve kurumsal faaliyetleri topluma daha iyi aktarabilmek amacıyla turkcell ana sponsorluğunda kısa metrajlı film yarışması düzenlendiğini, gerçek - tüzel kişi ve yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek olan yarışmaya  https://www.afad.gov.tr/kisafilm Web adresinden erişim sağlanmaktadır. 

DUYURU (Yurt Başvuruları)

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl alınmakta olan yükseköğrenim öğrencilerinin yurt başvuruları ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemler, 2022-2023 akademik yılı itibarıyla YÖKSİS üzerinden alınacak veriler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
YÖKSİS üzerinde bilgisi bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacaklardır. Başvuru öğrenci tarafından tamamlanmış olsa bile değerlendirme aşamasında öğrenim bilgileri YÖKSİS üzerinden doğrulanamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu çerçevede, Üniversitemizde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim bilgileri ile üniversitemizin yükseköğretim programlarının sınıf, il, ilçe ve hazırlık bilgilerinin YÖKSİS ortamında sürekli olarak güncel tutulması gerekmektedir.
Yurt başvurusu esnasında öğrencilerimizin öğrenim bilgilerine ilişkin sorun yaşamamaları hususunda önemle duyurulur. 
Öğrencilerimizin Dikkatine
 
"Yatay Geçişte Engel Yoktur" Belge İşlemleri" için http://oidb.ibu.edu.tr/component/k2/item/416-yatay-geciste-engel-yoktur-belge-i-slemleri adresinden işlem yapılmaktadır.
"YATAY GEÇİŞ DUYURULARI"
 
Fakültemiz Yatay Geçiş İşlemleri için gerekli duyurulara
 

Fakültemiz Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ders Başarı Notu başlıklı 20'inci maddesinin 3'üncü fıkrası "Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına bakılmaksızın yıl sonu ( final) veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorundadır." hükmü yer almaktadır.

Ancak ÜBYS'nden kaynaklanan sistem hatası nedeni ile yukarıda bahsi geçen ilgili madde hükmüne ÜBYS sistemi üzerinde uyulmadığı ve 50 puanın altında final sınav notu alan öğrencilerinde ilgili dersten başarılı kabul edildiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinizi ve bahsi geçen hususta sisteme itibar edilmeyerek 50 puanın altında final sınav notu olan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına girmesi gerekmektedir.

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği "İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ve "Doğal Hayat" kategorilerinde 20. Devlet Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir.
Söz konusu yarışmaya ilişkin bilgi ve şartname, https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Fakültemizin 2021- 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bütünleme Sınavları Mimarlık Fakültesi Binası B Blok 2. Kat 237 ve 238 no'lu dersliklerde yapılacaktır.

2021- 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bütünleme Sınav Programı için Tıklayınız.