Dekanın Mesajı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)

Hukuk Fakültesi

Değerli hukukçu adayları, her alanda olduğu gibi gerek üniversite sayısında gerekse buna paralel olarak hukuk fakülteleri sayısında önemli ölçüde artış olmuştur. Öncelikle şu hususun bilinmesi ve içselleştirilmesi gerekir: Hukuk mevcut yasal düzenlemeler karşısında bir fakülte bölümü değil, bizatihi kendisi fakültedir. Bu itibarla olması gerektiği gibi bu hususun böylece bilinmesinde yarar vardır. Zira mezun olan arkadaşlarımız bir fakültenin bölümü değil, doğrudan hukuk fakültesi diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar. BAİBÜ. Hukuk Fakültesi genç bir hukuk fakültesi olarak 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılında ülkemizin güzel şehri Bolu’da geçmişi oldukça eski başarılı bir üniversite olan BAİBÜ. bünyesinde öğretim faaliyetine başlamıştır.

Hukuk fakültelerinin geleceğe taşınmasında öncelikle ve özellikle iyi, kendi alanlarında uzman bir hukuk öğretim kadrosuna sahip olabilmek önde gelir. Biz hukuk fakültemizde bunu gerçekleştirecek sağlam bir yapı kurmak için yola çıktık ve bu doğrultuda hukuk teknisyeninden ziyade muhakeme yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmeyi hedefledik.

Değerli hukukçu adayları unutulmamalıdır ki, yargı teşkilatı, yasama ve yürütme saç ayaklarından oluşan Devlet tüzel kişiliğinin olmazsa olmaz bir unsurudur. Bizim de en temel amacımız yargı teşkilatının çeşitli kademelerinde ulusal ve uluslararası bir özgüvenle görev alabilecek hukukçular yetiştirmektir. Bunun için de normal şartlarda dürüst rekabet ortamına kendimizi hazırlamak durumundayız. Bir diğer deyimle nitelikli hukukçular yetiştirme çabamızdan hiç vazgeçmeden sadece söz olarak değil öz olarak da hukukçu nasıl olmalı hususlarında bilinç oluşturmak temel görevlerimiz arasındadır. Çünkü hukuk mesleği hayatımız boyunca gerçekten her açıdan nitelikli hukukçuların başarılı olacağını kaçınılmaz olarak göreceğiz.

Değerli öğrenci arkadaşlarımız, hızlı akan bir nehir gibi sürekli akan zaman, toplumun ihtiyaçlarını sürekli değiştirmektedir. İşte hukuk kuralları toplumun bu ihtiyaçlarına zamanında cevap vermek durumundadır. Bu doğal hukukun temel amacıdır. Aksi takdirde güncel gelişimin gerisinde kalacağımız kaçınılmazdır. Yargı teşkilatının veya devletin diğer bürokratik alanlarında görev aldığınızda bunları hiç bir zaman akıldan çıkarmamalısınız. Devletimizin ve toplumumuzun geleceği için bulunduğumuz yerlerde sorun olan, nasıl olmazı gösteren değil, nesnel hukuk çerçevesinde sorunları çözen hukukçular olmalısınız, olmalıyız. Bu yönde bizler de kendi üzerimize düşen görevleri elbette yerine getirmekle yükümlüyüz ve bunları gerçekleştirmekte kararlıyız.

Değerli hukukçu adayları, genel olarak bilindiği üzere hukuk fakültelerinden mezun olan bireyler olarak, avukat, adli ve idari yargı hâkimi, savcı, arabulucu, hakem, noter, kaymakam gibi gerek yargı ve gerekse idari teşkilatlarda çok önemli görevlere aday olma haklarına sahip olmaktayız. Sadece bunlarla sınırlı olmayıp, gerek devletin her kademesinde gerekse özel sektörde yönetsel kadrolarda da bulunabiliriz. Hukukçular esasen diğer toplum bilimleri fakülte ve bölümlerinden mezun arkadaşlarımızın çoğunun yapabildiği görevleri yapmaya adaydır. Bunun tersi ise mümkün değildir. Bu itibarla tüm hukukçu adaylarının bu hususu yakından bilmesi ve kendilerini çalışma hayatına öyle hazırlamalıdırlar.

Ayrıca her birimiz öğretim hayatımız boyunca mutlaka bir yabancı dili tercihen İngilizceyi öğrenmemiz gerekir. Esasen hemen bütün yüksek öğretim kurumları İngilizceyi öğretmek için ellerindeki imkanlarla iyi niyetli olarak ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak bunun çoğu kere yeterli olmadığını, kendimizin de bireysel olarak bu konuda kendimizi yetiştirmemiz gerektiği bilinç ve sorumluluğumuzun bulunduğunu belirtmek isteriz. Esasen bu durum tüm alanlarda geçerlidir.

Hukuk fakültemiz en kısa zamanda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle gerek Özel Hukuk ve gerekse Kamu Hukuk Anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları açmayı hedeflemektedir..

Kıymetli hukukçu adayı arkadaşlar,

Önemle belirtelim ki, iyi bir hukukçunun sadece derslerin verilmesi ile yetişmeyeceğini biliyoruz. Bu bilgi esas olmak üzere, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek alanlarında uzman öğretim elemanlarını da fakültemizde misafir etmeyi ve onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı hedeflemekteyiz.

Gerek bir özel hukuk bölümü öğretim üyesi ve gerekse fakültenin dekanı olarak uygulamaya, hukuki vakıaların yürürlükteki yasal düzenlemeler karşısında nasıl çözüme kavuşturulması gerektiğine son derece önem atfettiğimi ifade etmek isterim.

Sonuç itibariyle bizler hukuk koyan değil, gerektiğinde olması gerekenin (de lege feranda) ne olduğu konusunda yasa yapıcılara yol gösterebilen, felsefi ve sosyolojik alt yapıya sahip hayatın gerçeklerini idrak eden, ayağı yere basan hukukçular olmalıyız. Bizim de hukuk fakültesi öğretim elemanı ekibi olarak özetle temel amacımızın bu olduğunu siz değerli arkadaşlarıma belirtmek ister, hukuk fakültemizin siz öğrenci arkadaşlarımıza, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

 

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

DEKAN

 

HABERLER

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: hukuk.fakultesi ibu.edu.tr
Top