Tarihçe

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06/12/2018 tarihli ve 413 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulmuştur.

Fakültemizde 13 öğretim üyesi, 38 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Araştırma Görevlilerimiz, Lisansüstü Eğitimlerini yapmak üzere

Ülkemizde bulunan diğer devlet üniversitelerine 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince görevlendirilmişlerdir.

Fakültemiz binasının inşaatı başlamış olup, İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılmaktadır.

HABERLER

Top